Trimaransejlere – vi har brug for at rykke et nøk igen!

Gør det lettere nye flerskrogssejlere – og os selv

Jeg vil opfordre til, at vi på det kommende møde hos Quorning drøfter, hvordan vi kan hjælpe os selv og kommende trimaransejlere bedre end vi gør i dag.

Der er fortsat en stigende interesse for flerskrogssejlads i Danmark og i landene omkring os, men min oplevelse er, at vi skal være endnu bedre til at tage imod de nye sejlere, end tilfældet er i dag.

 Texel – udvalget skal have mere liv

For ca. 2 år siden lykkedes vi med at få Dansk Sejlunion til at overtage administration af Texel. I den forbindelse blev der etableret Flerskrogsudvalg under Teknisk udvalg. Flerskrogsudvalget har til opgave at sikre, at regelsættet er opdateret og udvikles i samarbejde med hollænderne. Udvalget skal ligeledes sikre, at alle  relevante dokumenter i relation til måling er tilgængelige på Dansk Sejlunions hjemmeside. Det er til gavn for alle flerskrogssejlere, potentielle flerskrogssejlere, og ikke mindst for sejlmagere, således at de kan indberette mål på nye sejl direkte. I praksis er det sejlunionens sekretariat der tager sig af det praktiske på hjemmesiden, men det er os der har initiativet.

Idag er tilgængeligheden på Dansk Sejlunions hjemmeside ikke ret god, ligesom der mangler flere af de dokumenter, der skal gøre det let og attraktivt at være kapsejler, sejlmager eller kapsejladsarrangør. Det betragtes af flere som mangelfuldt og som et udtryk for, at vi som flerskrogssejlere ikke gør det ret nemt at komme ind i fællesskabet. Og de har jo ret. Det værste er, at det er lige så irriterende for os, der er i gang.

Bo Manley og Jørgen Hansen sidder i Flerskrogsudvalget. Bo har fra næsten start tilkendegivet, at han ønsker, at en anden overtager pladsen.

Jeg håber, at der er en eller 2 af jer derude, der har lyst til at gå ind i arbejdet. Det er ikke noget voldsomt arbejde. Som medlem af bestyrelsen i Dansk Sejlunion vil jeg skubbe på i sekretariatet, såfremt der er træghed der, men det kræver aktive sejlere i Flerskrogsudvalget. Hvis vi ikke giver den et lille nøk til frygter jeg, at grundlaget for kapsejlads langsomt forsvinder sammen med en u-administreret måleregel. Det kan og skal vi gøre bedre – synes jeg.

Målere og målekoordinering

Inden for den seneste tid har jeg fået 2 henvendelser om måling – heraf én fra Sverige. De har forsøgt at få fat i de målere, der er opgivet, herunder vores koordinator, men har ikke fået svar. De spørger derfor om hjælp. Den er imidlertid ikke specielt nemt at give, fordi jeg heller ikke kan komme i kontakt, ligesom jeg ikke ved, hvem der er måler på Sjælland.

Det er frivilligt arbejde, og alle kan rammes af travlhed. Vi har imidlertid brug for at stafetten gives videre i den slags situationer – og at der er nogen der har lyst til at tage imod den. I øvrigt er www.trimaraner det sted hvor de mest opdaterede oplysninger om TEXEL, målere mm findes.

Brug for at organisere i et organisatorisk limbo

Samtidig med at Dansk Sejlunion overtog administrationen af målereglen, forsvandt samtidigt kravet om tvungent medlemsskab af Multihulls Denmark for at blive målt ind til Texel. Det har vi fået mange positive tilkendegivelser over, men for mig står det også klart, at der må en eller anden organisering til at bakke op.

Flerskrogsudvalget i DS er principielt selvsupplerende, men uden en eller anden form for organisering i ryggen er det selvsagt lidt vanskeligere at skabe kontinuitet og få tingene til at fungere.

Mit forslag er, at vi laver en organisering omkring vores måleregel for at sikre, at denne lever og bliver administreret hensigtsmæssigt. Jeg vil foreslå, at vi på mødet i marts drøfter, hvordan vi kan sikre dette.

/Henrik

1 svar
 1. Anders Roth
  Anders Roth says:

  Hej Henrik och Danmark.

  Jag har hand om Texel i Sverige. Jag önskar bollplank i Texelfrågor. Jag får lite respons från Texel.org och lite från SCTS men det är viktigare att vi är överens över sundet (Öresund). Nu har jag till exempel upptäkt att Hollands mätsession 2014 inkluderade S3 och P3 i focken (underliksrundan). Jag har ett helt ark med Holländska båtar, 9 av dom har S3 och P3, majoriteten har det inte.

  Jag har frågat Texel.org om nya räkneark som inkluderar S3 och P3, det verkar dock inte komma något. Någon som har ett?

  Jag funderar nu på hur jag skall presentera svenska TR mätetal 2015, de har ju olika underlag. Här vore det trevligt med någon att diskutera med.

  Anders

  Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *