Texel overtages af Dansk Sejlunion fra 2013

Dansk Sejlunion har besluttet at efterkomme Multihulls Denmark’s  ønske om, at DS fremover skal varetage administrationen af flerskrogssejlernes  måleregel: TEXEL. Overdragelsen sker med overgangen til 2013, og arbejdet med at lægge selve regneark mv. op på DS’ hjemmeside starter efter årsskiftet.

Flerskrogs-sejlerne får betingelser på linje med kølbåds-sejlerne, hvilket indebærer betaling af en årlig kapsejladslicens.

Teknisk Udvalg i DS bliver udvidet med 2 medlemmer. Jørgen Hansen og Bo Manley er meldt ind på disse 2 pladser. Der har i forløbet været i tæt dialog også med formanden for Teknisk Udvalg – etableringen af underudvalget er derfor allerede godt i gang.
DS åbner ligeledes for, at flerskrogsbåde kan blive målt af et udvalg af klubmålere rundt om i landet.

Vi ser det som Dansk Sejlunions anerkendelse af, at TEXEL er den centrale måleregel for flerskrogssejlads i Danmark, og vi ser det samtidigt som en anerkendelse af flerskrogsbådenes stadigt større betydning for udvikling af sejlsporten – også her  i landet.

Beslutningsprocessen har taget godt to et halvt år, men det har været bøvlet værd. Tak til Dansk Sejlunions formand Hans Natorp, der i sidste ende muliggjorde denne beslutning.

Der arbejdes nu med at at hjælpe overdragelsen godt på vej, på at få lavet en plan der sikrer en jævn fordeling af målere i landet, og endeligt at få etableret en back-up til deltagerne i Teknisk Udvalg. Det er fortsat op til flerskrogssejlerne at håndtere samarbejdet med den overordnede TEXEL-organisation.

Der er i dag ca. 40 målte både. Det bliver spændende at se om en kapsejladslicens reducerer dette antal. Det håber vi ikke, men det er nok et naivt håb. Vi vil opfordre alle til at bevare deres målebrev – det øger muligheden for kapsejladsaktiviteter både lokalt og på landsplan. Rigtig kapsejlads sejles trods alt bedst med rigtige mål 🙂

En glædens dag synes vi – hvad tænker I?

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *