Alt om Texel

Texel er målereglen i Danmark

I Danmark anvender vi Texel-rating som handicapregel for multihulls. Det er en regel udviklet i Holland, og det er ofte også herfra de nye udspil kommer.

I Danmark er det Dansk Sejlunion, der er den administrative enhed for Texel-rating. Alle der er medlem af en klub under Dansk Sejlunion kan fra denne dato få målt sin båd. Du skal altså ikke være medlem af en specialklub for at blive målt!

Se mere under fanebladet ‘DS er administrator’.

Sejlmagerne vil fremover garantere og indsende målene på nye sejl således, at du som sejler automatisk får registreret nye sejl.

Vi må forvente, at vi på et tidspunkt kommer til at betale en årlig kapsejladslicens til DS, svarende til det beløb som kølbåde betaler for et DH målerbrev. De betaler i øjeblikket  kr. 250,-.  – eller det der svarer til indkøb af 6 meter spectraline.