Sæson 2012 – breaking point?

Sæsonen 2012 bliver på mange måder en spændende sæson både på vandet og organisatorisk – måske et breaking point for de mere sportsinteresserede trimaraner og katamaraner.

Alle erfaringer viser, at de klubber eller bådtyper, der har et stærkt sammenhold og forstår at organisere sig, vokser – se f.eks. CB66 og Melges 24, der er groet fra ingen ting på ganske kort tid.
Det tegner ikke godt for flerskrogssejladsen, der i Danmark er svagest muligt organiseret i en forening, der stort set har udviklet sig til en ren katamaranforening. Det er endog vanskeligt at kende forskel på Multihulls Denmark (tidligere Danske Flerskrogssejlere)  og den ‘konkurrerende’ forening CMID (Cruising Multihulls in Denmark.) Formanden for Multihulls Denmark er iøvrigt også en af de meget aktive medlemmer i CMID.
Der er ikke noget galt med katamaransejlere, men de er ikke interesserede i mulighederne for udvikling af sport og kapsejlads. Når det er sagt er det jo ikke katamaran-sejlernes ‘fejl’ at de sidder alene på magten i Multihulls Denmark.

Årsagen er en total mangel på interesse fra de mere sportsinteresserede medlemmer af klubben. Ved sidste generalforsamling sad jeg som den eneste og repræsenterede trimaranerne. Underskud i klubben var skabt af de 2 eneste poster med tyngde på udgiftsiden, nemlig en bladudgift på langt over kr. 30.000 og så bespisning  af de der møder op til klubbens generalforsamling. Klubbens formue blev endnu engang hengemt til et IMM i en fjern fremtid frem for at arbejde for en mere aktiv profil, en mere aktiv hjemmeside, et stærkere internationalt samarbejde om måleregler mm.

Eneste lyspunkt er, at det (måske) lykkes at få måling efter Texel lagt over i Dansk Sejlunion. Vi arbejder på en aftale der indebærer, at der oprettes et underudvalg for flerskrogssejlads under Teknisk Udvalg. Det sker måske allerede i den kommende uge. Næste skridt er at få administrationen af mål og målerbreve lagt ind i DS-sekretariatet. Det ser ud til at være vanskeligere, men vi har politisk opbakning. Sidste skridt bliver at få uddannet en række DH-målere til også at kunne måle flerskrovsbåde.
UNder alle omstændigheder skal vi have aktive medlemer i Teknisk Udvalg i DS og aktive medlemmer der indgår i et måleudvalg der skal varetage Texelreglen både indelands og i mere internationalt perspektiv. På det nære hold er det jo tosset at vi ikke kan sejle på tværs af Øresund.

Alt i alt kræver det at der er sportsinteresserede flerskrogssejlere der melder sig på banen – ellers bliver der ingen mulighed for at udnytte de potentialer der er skabt gennem den øgede pressebevågenhed.

Vi har været 3-4 der hidtil har arbejdet med hhv måling og Dansk Sejlunion, men vi bliver helt sikkert færre. Jeg synes egentlig at det mest forstemmende er, at vi møder  en ikke-interesse og ligegyldighed omkring den opgave vi løser – fra medlemmer og producenter. Vi arbejder ud fra en forestilling om, at det vi laver er til gavn for den sportsinteresserede del af flerskrogssejladsen – men der kan nemt  være tale om selvbedrag. Alternativt er trimaransejlerne er folkefærd der (ikke)kommunikerer på en underfundig facon.

Uden organisering – intet liv – og intet liv uden at de organiserede viser interesse og engagerer sig.
Vi kan jo håbe det bedste. God sæson ønskes

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *