Resume af generalforsamling 2013 (langt og helt uautoriseret)

Generalforsamlingen 2013 er afsluttet – ca. 24 deltagere.

Nu kunne man foranlediges til at tro, at det så var det resume, men som alle der har deltaget de seneste år ved – så er det jo sjældent kedeligt. Altså ikke forstået på den måde, at man sjældent møder noget så kedeligt. Faktisk har det været lidt livligt de seneste år. Målt på irritationen over livligheden kan man måske sige: irriterende livligt.

Årets generalforsamling startede med en ny stil fra en ny formandinde. For det første var  formandens beretning nu blevet bestyrelsens beretning, hvilket jo er meget fornuftigt. Der var to yderligere nyheder i beretningen, nemlig at RA II har fået installeret et smart LED-lys i LED luys i skabskabene, og at bestyrelsen ikke ville lave revolution, men lave indsats der, hvor det kan svare sig. Hvad det er, kunne ikke uddybes og står derfor fortsat lidt uklart.
Mens vi sad der funderede jeg over beslutningsprocessers vanskelige natur. F.eks. kunne det være interessant, at få indblik i, hvorledes bestyrelsen lige netop kom frem til, at det i år var RAII’s LED lys i skabene, der skulle med i beretningen. Jeg slog tanken væk, idet det ikke er fair at være så ukoncentreret under beretningen

Der er det sidste år kommet 15-20 nye medlemmer til. Det er lidt uklart, hvorfor man ikke kunne nærme sig et mere præcist tal, men det er der ingen grund til at hænge sig i.
Jeg syntes at spore en stor lettelse i forsamlingen over, at der ikke var sket ret meget, ud over at bestyrelsen har fået styr på økonomien (læs: fyret en journalist, der var hyret af den forrige formand), kombineret med løftet om, at der heller ikke ville ske noget af betydning i det kommende år.

hygge Det var som om roen indfandt sig. Er der noget vi multihullere paradoksalt nok elsker på generalforsamlinger, er det ‘business as usual’.

Formandindens beretning blev kommenteret og suppleret med ros til bladet og særligt til forsiden, der helt rigtigt blev rost for at være repræsentabel. Jeg sad så og tænkte på, at det egentligt er lidt ærgerligt, at have sådan et blad med en repræsentabel forside, som kun medlemmerne må se. Men der er nok en grund til ikke at vise flaget.

Jørgen fortalte om Texel og Dansk Sejlunions overtagelse af administrationen heraf. Det blev gjort relativt kort, og levede dermed op til det løfte, som tidligt i foråret var blevet annonceret på klubbens hjemmeside, nemlig at medlemmerne kunne se frem til en generalforsamling med afmålt tid til kapsejlads. grisetryne

Bagsiden af al den ro var, at det samtidigt blev lidt småkedeligt. Nogen skrev sms’ere og der blev også set en Ipad.

Nå, men så var det, at Kenny lissom ødelagde den nyetablerede idyl ved at stille en masse spørgsmål til aktiviteter, f.eks. om bestyrelsen havde overvejet at tage nogle af de aktiviteter op, som Bo og jeg havde foreslået for to år siden.
Det svarede Mads så på. Han mente ikke, der havde været grund til at overveje disse forslag, fordi de jo dengang var ledsaget af nogle meget udemokratiske tiltag til at vælte bestyrelsen (revolverdemokrati). Egentlig forstår jeg godt hans resonnement: når nogen har et udemokratisk et sindelag, vil de med sikkerhed også kun foreslå udemokratiske, og dermed uantagelige forslag til aktiviteter.

æble

Det lød meget fornuftigt, og der var stort behov i forsamlingen for, at tage afstand til den historiske aktion. Det lød så overbevisende rigtigt at forsvare status quo, at jeg tog mig selv i at tage afstand til mine egne tidligere handlinger. Det er ikke nogen rar oplevelse. For at komme lidt på afstand af de belastende tanker begyndte jeg at bladre lidt i papirerne for at se sammensætningen af bestyrelsen – hvem der egentligt var valgt.
Jeg tænkte, at det var lidt underligt, at bestyrelsen så beredvilligt uddelegerede denne forklaring af bestyrelsens overvejelser vedr. de omtalte aktiviteter til Mads, der ikke er med i bestyrelsen – men det er nok bare et eksempel på ægte demokrati.

Nå, men efter enigheden om den historisk udemokratiske aktion, bed Kenny sig alligevel fast i, at der var forskel på substansen i forslagene, og så den frastødelige adfærd, de blev fulgt af. Det kom han så ikke længere med.

Så blev regnskabet fremlagt – 83 A-medlemmer, 42 B-medlemmer og 6 par-medlemmer (de hedder sikkert noget andet).

Prisen på hjemmesiden blev diskuteret – Kenny ville have, at bestyrelsen fik prisen ned til ca en trediedel. Bestyrelsen læste så en lang erklæring op fra Scannet, hvor konklusionen rapportvar, at det der betales er en fair pris, som næppe fås billigere. Vi der har haft om kildekritik i skolen ville muligvis have overvejet, om den nuværende leverandørs anbefaling kunne lide af mangel på objektivitet – men det er selvfølgelig bare en detalje.

Der er indkøbt 300 nye standere for et beløb af ca kr. 8.000. Det er godt, at det fortsat bliver muligt at vise flaget.

Så vågnede Jannik op – han var sgu lidt stødt over det med det lave kontingent til pensionister. Når man sejler rundt i dyre både kan man vel også betale 300 kroner? Han fik det sagt på en måde, så man er helt sikker på, at det kan de. Og så er han jo selv pensionist. Det er vist kun et par år siden, at han var arg modstander af et forslag om at udligne kontingentpriser – men det er vist det, der hedder udvikling.

Så var der et maratonløb om ændringer af vedtægter. Kenny havde sendt en byge af ændringsforslag til ændringsforslaget – alle sammen fornuftige. Det ændrede ændringsforslag kunne vedtages og henlægges til endelig vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling, lige efter den ordinære.

Så var der flere ændringsforslag fra Kenny, som blev motiveret med en tør konstatering af, at det går rigtigt dårligt for klubben, og i klubben.

et ikke retvisende billede af Kenny

et ikke retvisende billede af Kenny

Måske er der kommet ca 15-20 nye medlemmer, men der har aldrig været færre medlemmer i klubben (hov – den detalje glemte formandinden da vist i sin beretning – godt Kenny er vågen). Der er ingen liv på hjemmesiden, der er ingen gang i forum – og mange andre dårligdomme. Kenny kom herefter med en række konstruktive forslag til, hvordan der kunne komme mere (klub)liv på hjemmesiden.
På dette tidspunkt blev formandinden lidt træt og en smule aggressiv og klandrede bl.a. undertegnede for at drive denne hjemmeside. Det ville jeg helt sikkert også have gjort, hvis jeg var formandinde – eller måske ville jeg have valgt Sailing Anarchy fordi den er større og skriver mere provokerende og har en del flere læsere end denne side.

valglokalet

Så var der valg, og det var lidt besværligt med en næstformand, der var trådt til i stedet for en næstformandinde, der var blevet formandinde, og da den der var trådt til ikke var på valg, men det var næstformanden,….. heldigvis havde vi en årvågen dirigent i Ole Freytag (der bestemt ikke havde sådan en), og tingene blev ordnet i mindelighed. Det blev en bestyrelse, der helt sikkert vil bakke op bag den lagte linje – se oven for. Den er nu udvidet til 7 personer, hvilket jo er en ekstra sikkerhed for, at der ikke sker mere, end det der kan svare sig.

Så fik hjemmesiden en tur mere, og Kenny var også fuldt berettiget knotten over at ‘prøv en båd’ 2 år i træk var placeret oveni Njordsejladsen. Formandinden mente ikke det kunne være meget anderledes. Hun fortalte at hun først (og måske kun?) kigger i egen kalender når hun planlægger arrangementer. Kenny holdt fast i at bestyrelsen modarbejder hans arrangementer.

Stemningen var nu ved at blive noget trykket, og vi var flere der længtes tilbage til den ro der var umiddelbart efter bestyrelsens beretning.
Dirigenten lykkedes med at skabe våbenhvile, i forlængelse af en konklusion om, at ingen vil nogen noget skidt. Den konklusion kan der siges meget om, hvilket jeg så til gengæld vil undlade.

Den nyvundne ro blev kortvarig, idet bladet endnu engang af uransagelige årsager fandt vej til dagsordenen. Nå jo – det var et forslag fra Kenny om at lave bladet elektronisk. trøjen skal passeDet var jo et rigtigt smart forslag, som Jannik støttede op om. Jannik overrasker for vildt – på sidste generalforsamling havde han det modsatte synspunkt. Det skal man klart nok bare sætte pris på, men risikoen er jo overhængende for, at han får tilbageslag næste år. Underholdende er det og bare årets trøje passer, er alt vel.

Formandinden og et tætboende bestyrelsesmedlem forsøgte at afværge bladdiskussionen med henvisning til referatet fra sidste år, hvor det grangiveligt skulle stå, at generalforsamlingen ikke må diskutere bladet i et par år (eller flere?). Det blev hængende i luften som en påstand, hvorefter der blev diskuteret på livet løs.

Generalforsamlingen sluttede og den ekstraordinære åbnede – og lukkede igen kort tid efter med endelig vedtagelse af nye vedtægter.

Sulten havde meldt sig og venlige mennesker inviterede mig på middag på klubbens regning, selvom jeg ikke havde meldt mig til. Det var meget fristende med knurrende mave, men LÆS ANDETSTEDS på denne blog, hvorfor jeg ikke kunne lade mig friste, og derfor måtte køre sulten tilbage til Århus – øv for de principper!

Der er lige en krølle på det med de nye standere. Jeg spurgte i al fortrolighed næstformanden hen over bordet, om der så blev uddelt en ny stander i år? Jeg forstod, at dette forslag indskrev sig i rækken af ødsle forslag, jeg gennem tiden har stillet. Det er nemlig kun nye medlemmer, der får en stander. Det var jeg lidt ærgerlig over al den stund, at det aldrig er lykkedes mig at få en stander – heller ikke dengang jeg var helt ny. Men som økonom bakker jeg helt op om, at det kun er de nye der får. Det er selvsagt ikke rimeligt at alle får, da det vil blive dyrt for klubben, der i forvejen må sikre pengestrømmen til  mange andre og vigtigere driftsposter i budgettet. Jeg ved om nogen, hvor vigtigt det er at prioritere, og med min knurrende mave og idealistiske principper, skal jeg ikke brokke mig over en bestyrelse, der prioriterer mad til medlemmerne, frem for ødselt at dele ud af standere, der kan afsløre, at vi er os. Positivt er det også, at det med den nuværende tilgang af medlemmer vil vare ca. 20 år, inden der er behov for at indkøbe nye standere. Som jeg ser det, vil der også være god økonomi i, at der næste år er mølkugler i regnskabet, således at værdierne kan sikres.

Tak for generalforsamling. Det er lutter rare og venlige mennesker der sejler flerskrog. Og tak til Kenny for at tage den konstruktivt udfordrende rolle.

Der kommer sikkert snart et referat på den ‘rigtige hjemmeside’, hvis I kan finde det. Og referatet vil helt sikkert være mere retvisende end dette, mere detaljerigt end dette og paradoksalt nok sikkert også kortere.

2 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *