MULTIHULL-RACING.DK  /  Ny forening for flerskrogsbåde

Torsdag d. 23. april 2015 blev der ved en stiftende generalforsamling etableret en ny forening til fremme af sportssejlads i flerskrogsbåde.

12 sejlere var mødt frem i Juelsminde Sejlklub, hvor de afstemte forventninger, fik drøftet sig frem til et navn og finpudsede et tidligere offentliggjort forslag til vedtægter. Og voila! – en længe savnet forening til fremme af sportssejlads i flerskrogsbåde er nu en realitet.

Foreningens formål:

  1. at fremme sportssejlads i sejlførende flerskrogsbåde
  2. at sikre at vi i Danmark har en effektiv måleregel og en effektiv administration heraf i samarbejde med Dansk Sejlunion
  3. at understøtte et internationalt samarbejde der sikrer flest mulige både til kapsejlads
  4. at understøtte udbredelsen af sejldrevne flerskrogsbåde

Det har længe været et ønske blandt de kapsejlende flerskrogssejlere, at der sikres en effektiv administration af målereglen TEXEL og at der opbygges en stab af målere, der sikrer, at måling ikke er en flaskehals, når ønsket er at sejle kapsejlads i flerskrogsbåde.

Etableringen af klubben skal ses i forlængelse af den flytning af målereglens administration til Dansk Sejlunion for 2 år siden, hvor der samtidigt blev etableret et teknisk udvalg for multihulls/Texel.
Mulihull-Racing.dk vil som sin primære prioritering have, at skabe en stadig mere tilgængelig og transparent måling og måleadministration i et tæt samarbejde med Dansk Sejlunion. Vi ønsker at inddrage de svenske og tyske flerskrogssejlere i dette arbejde, for at skabe et fælles kapsejladsmiljø de tre lande imellem.

Øvrige aktiviteter i Multihull-Racing.dk baserer sig på medlemmernes initiativer.

Klubben er åben for alle der støtter formålsparagraffen og som ønsker at støtte klubbens arbejde med et kontingent på kr. 250 pr. år.

Det er vigtigt at slå fast, at det ikke kræves medlemsskab af Multihull-Racing.dk for at blive målt eller få administreret sit mål. Eneste krav er at man er medlem af en klub under Dansk Sejlunion. Medlemsskab af Racing-Multihull.dk baserer sig alene på interessen for at være en del af et aktivt fællesskab, der arbejder for udbredelsen af sportsaktiviteter i flerskrogsbåde – i alle facetter.

Quorning Boats støtter opstarten af foreningen med kr. 5000,- hvilket sikrer etablering af hjemmeside og de omkostninger, der er i forbindelse med det forestående arbejde med Texel. Stor tak til Jens Q ! Vi ser Quorning Boats donation som en understregning af den nye klubs eksistensberettigelse. Både producenter og sejlere har en stærkt interesse i at vi har et stabilt ‘måle-miljø’ for flerskrogsbåde i Danmark.

Til bestyrelsen blev valgt:

Formand: Simon Døssing – Sejlklubben Mou Bro
Næstformand:  Martin Møller, Nasa Klitmøller
Kasserer: Anders Brandt, Kaløvig Bådelaug
Teknisk Udvalg: Lars Præst, Thurø Sejlklub
Teknisk udvalg: Bo Manley, Faaborg Sejlklub
Sekretær: Henrik Voldsgaard, Aarhus Sejlklub

Hvorfor endnu en klub for flerskrogsbåde ?

Med oprettelsen af Racing-Multihulls.dk er der 3 foreninger der dækker flerskrogssejlads. Det er vores opfattelse, at ingen af de andre klubber er i nærheden af at have et fokus på sportsaktiviteter. Samtidig har de kapsejlende både en  forpligtelse over for Dansk Sejlunion, hvor samarbejdet baserer sig på, at sejlerne gennem Teknisk Udvalg aktivt sikrer opdatering af måleregel i et proaktivt samarbejde med DS, der varetager selve måleadministrationen. Herudover har DS tilbudt at være behjælpelige med at udbygge målekorpset, hvilket igen kræver klare beskrivelser af Texel. Der er ikke nogen af de andre klubber, der har vist initiativ til at organisere dette arbejde, og derfor har tiden været inde til at skabe en forening, der har dette arbejde som en af sine primære opgaver.

Vi ser frem til arbejdet, og til at rigtigt mange vil støtte op om arbejdet ved at tegne et medlemsskab.

Indtil videre vil http://www.trimaraner.dk fungere som hjemmeside, men meget snart vil vi aktivere siden
http://multihull-racing.dk

Stay tuned!