Måleseminar i Fåborg

Så er det store måleregel-afklarings-dag i Fåborg. Kl. 17 mødes vi for at måle Bo’s båd og få alle (?) tvivlsspørgsmål om målereglen afdækket og forhåbentligt afklaret.
Målet er at dokumentere en måling med video, billeder, tegninger og beskrivelser.

Indtil videre kommer Mikael Jeremiasen fra DS, Lars Præst, jørgen Hansen, Bo M, måske Formand Simon (tænk at vi er så heldige også at have sådan en), Jan Lykke og undertegnede.
Det bliver stort – især hvis det holder tørvejr.

Vi har også inviteret Målermanden, for at få den ypperste ekspertise med, men han er desværre optaget af en optræden i Zirkus Nemo 🙂

GoPro med wifi-funktion under vand

Har du nogen gange tænkt, at det kunne være dejligt at lave fx eks en undervands-inspektion af din båd og se resultatet på din tablet, mens det foregår? Eller live følge fiskens vandring fra vand til pande? Normalt kan dettte ikke lade sig gøre, fordi wifi-signalet ikke kan transmiteres gennem vand, men der er en løsning – se bare her.

Forslag til vedtægter mm – giv din mening tilkende

På mødet hos Quorning fik Bo og jeg fik til opgave at formulere et oplæg til vedtægter for en ny forening. Det har vi gjort og de er vedhæftet herunder.

Vi har ligeledes gjort os nogle overvejelser over kontingentstruktur, opgaver, navn  m.m. det er også vedhæftet herunder -og det vil vi gerne høre din mening om.

Skriv en kommentar herunder

Forslag til vedtægter (pdf)
Overvejelser vedr. ny forening (pdf)

/Bo & Henrik

Ny forening – stiftende generalforsamling

DER INDKALDES TIL STIFTENDE GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 23. APRIL KL. 18 I JUELSMINDE SEJLKLUB.

Knap 20 sejlere var mødt op hos Quorning d. 23. marts, og havde nogle gode drøftelser om, hvordan vi får sat mere gang i trimaransejlads i Danamrk. Der er de seneste par år sket rigtig meget og vi bliver flere og flere. Vi blev derfor enige om, at det er væsentligt, at vi får udbredt Texel-målereglen og får styret udviklingen i den gode retning (i Svendborg har vi sejlet 4-6 forskellige trimaraner og alle har kunnet vinde, hvilket vel siger noget om reglens rummelighed)

Samtidigt var der enighed om at samarbejdet med Norden, Tyskland, Holland og forholdet til Dansk Sejlunion er væsentligt.

Vi var enige om, at der var basis for, og også en nødvendighed til, at starte en ny klub, der varetager dette arbejde.

Det er sjovt at få flere legekammerater og at vi leger efter de samme regler.

Der arbejdes frem til den stiftende generalforsamling med at formulere vedtægter, finde et navn og lave et oplæg til hvilke opgaver den nye klub skal arbejde med.

Deltag gerne i debatten her eller på facebook-siden her

John Runge

Der er grøde i dansk sejlsport og…

De tørre og grånende tal

Gennem en årrække er vi i sejlsporten blevet bombarderet med tal, der fortæller om nedgang og overvægt af de gråhårede. De unge mangler, og de der kommer holder ikke ved. Der er mangel på sejlere mellem 20 og 40 år, og der er en stor overvægt i segmentet 50++.

Dansk Sejlunion er i øjeblikket i gang med en megaundersøgelse – ‘Havets motionister’ – der retter sig mod de danske sejlklubber for at få et billede af årsager til udvikling og afvikling. Det er nemlig sådant, at ca. 1/3 af klubberne har fremgang, 1/3 har moderat tilbagegang, mens den sidste 1/3 har stor tilbagegang. Resultaterne skal give ideer til de klubber, der har det svært – og forhåbentligt ny energi til mange af de klubber der allerede er igang med at knække koden.

Samtidigt med tilbagegangen kan vi konstatere, at kapsejladsaktiviteten er for nedadgående både lokalt, til DM’er og til de større DH kapsejladser. Endeligt fortæller interessede og new-comers i sejlklubberne, at det er alt for vanskeligt at blive en del af sejlerfællesskabet. Det sidste skyldes ikke investeringen, men mere manglende åbenhed og imødekommenhed.

Og ungdommen – ja den mangler mange steder eller er utilstrækkeligt repræsenteret de fleste steder. Men det er nok også fordi de unge zapper mere og vil have alt serveret – og iøvrigt går det jo tilbage i alle sportsgrene – eller…. hvordan er det nu?

 Vågner sejlsporten igen?

Der er grøde i dansk sejlsport. Det er som om, der er en kollektiv opvågning på vej. Det er som om det er gået op for sejlerne, at der ikke er nogen, der gør det for dem. De må gøre det sammen. Skabe nye ideer, finde nye veje at gå – smide mageligheden og igen få det sjovt med den sport, som de synes er fedest i verden.

Men hvad er det så der sker?

Lad mig nævne tre af de mest synlige initiativer, der er taget bare det seneste år:

*  Sejlsportsligaen
hvor klubber kæmper med hinanden om at blive Danmarks bedste klub i sportsbåd. Den blev startet på initiativ af DS, men er nu forankret i Liganetværket, der sammen med DS skal drive og udvikle Sejlsportsligaen i årene fremover – bl.a. med en 2. division.

* Ungdomsnetværket
som har stiftende generalforsamling i marts, men allerede er igang med egen basecamp-gruppe og Facebookgruppe. Netværket er åbent for alle der er interesseret i at bidrage til rekruttering til og fastholdelse af unge mennesker i sejlsporten. Det er klasseorganisationerne for ungdomsjollerne og en række ungdomsledere, der har taget initiativet. Alle der er interesseret kan deltage.

*Klassenetværket
som har påbegyndt sit arbejde i her i februar måned. Klassenetværket har deltagelse af de fleste klasseorganisationer for voksenjoller og kølbåde, og formålet er at fremme ideer og organisering, der kan styrke klassebådssejlads.

Fælles for disse tre netværk er, at de organiserer interesser inden for 3 forskellige områder og dels vil sikre at nye initiativer hurtigt kan realiseres, dels kommer til at fungere som sparringspartner for Dansk Sejlunion i de beslutninger, der vedrører udviklingen af dansk sejlsport og DS’s organisation.

Det er en mega god nyhed, at der nu gennem disse netværk åbnes mulighed for at finde nye løsninger og løfte i flok. Der er et fundament for nye ideer, og en mere koordineret indsats, og dermed muligheden for at skabe en langt bedre og mere kvalitativ sammenhæng mellem centrale og lokale aktiviteter i dansk sejlsport – på en række særskilte områder.

Prioriteringerne i Dansk Sejlunions indsatser er ligeledes ændret gennem de seneste par år, med temaet ‘Puls og vand i håret’ og et større fokus på klubudvikling, bl.a. via innovativt bestyrelsesarbejde. Og der vil helt sikkert komme nye ændringer i takt med, at netværkene trækker i arbejdstøjet.

Skal trimaranerne med?

Som trimaransejlere kan der være forskellige oplevelser af hvordan vi er organiseret.

Nogle er med i Multihulls Denmark, andre er som jeg trådt ud, fordi MD i alle de år jeg har haft trimaran, ikke har ønsket at opbygge en udadvendt profil. Trimaraner.dk er som hjemmeside og facebookside helt uforpligtende foraer.

Med andre ord har flerskrogssejlerne ikke formået eller ønsket at organisere initiativer, der har kunnet gribe eller understøtte den stigende interesse, der har været for flerskrogssejlads i Danmark og resten af verden. Vi sidder i hver vores båd på hver vores sæt af hænder og ‘snakker’ lidt med hinanden på facebook – når vi magter det.

Vi sidder måske og venter på at miraklet skal ske, f.eks. via en ny båd fra Quorning, eller Boatbrothers eller Visionboats eller Farrier eller…..? Men miraklet sker med garanti ikke – ihvertfald ikke i Danmark.

Alle erfaringer fra klassse-organisationer i DK viser, at det er i de udadvendte klubber, at der er sker udvikling og fremgang. De klubber der systematisk sætter ting i gang, er innovative, er repræsenteret der, hvor tingene sker, markedsfører sig, og som formår, at dele viden om teknik, grej, reparationer mm, er også de klubber,  der opleves som imødekommende og interessante af nye der kommer til.

Den opmærksomhed der skabes omkring trimaraner sker primært kommercielt. Spørgsmålet er, om den type omtale opleves attraktiv, inviterende og imødekommende af potentielle trimaransejlere? På nogen nok, men måske virker det på de fleste mere som noget, der fortsat er helt specielt og så anderledes (farligt), dyrt og nørdet, at det hellere må blive ved drømmen. Sådan kan vi selvsagt forblive ‘noget særligt’, der nok skaber nysgerrighed, men ikke rigtigt åbner op. Hey ‘ det er jo bare en måde at sejle på !

Spørsmålet er, om vi skal tage del i den nye grøde i dansk sejlsport, og sammen med de øvrige interessenter i dansk sejlsort tage aktivt del i en ny omgang fælles udvikling af sejlsporten – med fokus på trimaraner eller flerskrogssejlads?

Hvad tænker I?

/Henrik

Trimaransejlere – vi har brug for at rykke et nøk igen!

Gør det lettere nye flerskrogssejlere – og os selv

Jeg vil opfordre til, at vi på det kommende møde hos Quorning drøfter, hvordan vi kan hjælpe os selv og kommende trimaransejlere bedre end vi gør i dag.

Der er fortsat en stigende interesse for flerskrogssejlads i Danmark og i landene omkring os, men min oplevelse er, at vi skal være endnu bedre til at tage imod de nye sejlere, end tilfældet er i dag.

 Texel – udvalget skal have mere liv

For ca. 2 år siden lykkedes vi med at få Dansk Sejlunion til at overtage administration af Texel. I den forbindelse blev der etableret Flerskrogsudvalg under Teknisk udvalg. Flerskrogsudvalget har til opgave at sikre, at regelsættet er opdateret og udvikles i samarbejde med hollænderne. Udvalget skal ligeledes sikre, at alle  relevante dokumenter i relation til måling er tilgængelige på Dansk Sejlunions hjemmeside. Det er til gavn for alle flerskrogssejlere, potentielle flerskrogssejlere, og ikke mindst for sejlmagere, således at de kan indberette mål på nye sejl direkte. I praksis er det sejlunionens sekretariat der tager sig af det praktiske på hjemmesiden, men det er os der har initiativet.

Idag er tilgængeligheden på Dansk Sejlunions hjemmeside ikke ret god, ligesom der mangler flere af de dokumenter, der skal gøre det let og attraktivt at være kapsejler, sejlmager eller kapsejladsarrangør. Det betragtes af flere som mangelfuldt og som et udtryk for, at vi som flerskrogssejlere ikke gør det ret nemt at komme ind i fællesskabet. Og de har jo ret. Det værste er, at det er lige så irriterende for os, der er i gang.

Bo Manley og Jørgen Hansen sidder i Flerskrogsudvalget. Bo har fra næsten start tilkendegivet, at han ønsker, at en anden overtager pladsen.

Jeg håber, at der er en eller 2 af jer derude, der har lyst til at gå ind i arbejdet. Det er ikke noget voldsomt arbejde. Som medlem af bestyrelsen i Dansk Sejlunion vil jeg skubbe på i sekretariatet, såfremt der er træghed der, men det kræver aktive sejlere i Flerskrogsudvalget. Hvis vi ikke giver den et lille nøk til frygter jeg, at grundlaget for kapsejlads langsomt forsvinder sammen med en u-administreret måleregel. Det kan og skal vi gøre bedre – synes jeg.

Målere og målekoordinering

Inden for den seneste tid har jeg fået 2 henvendelser om måling – heraf én fra Sverige. De har forsøgt at få fat i de målere, der er opgivet, herunder vores koordinator, men har ikke fået svar. De spørger derfor om hjælp. Den er imidlertid ikke specielt nemt at give, fordi jeg heller ikke kan komme i kontakt, ligesom jeg ikke ved, hvem der er måler på Sjælland.

Det er frivilligt arbejde, og alle kan rammes af travlhed. Vi har imidlertid brug for at stafetten gives videre i den slags situationer – og at der er nogen der har lyst til at tage imod den. I øvrigt er www.trimaraner det sted hvor de mest opdaterede oplysninger om TEXEL, målere mm findes.

Brug for at organisere i et organisatorisk limbo

Samtidig med at Dansk Sejlunion overtog administrationen af målereglen, forsvandt samtidigt kravet om tvungent medlemsskab af Multihulls Denmark for at blive målt ind til Texel. Det har vi fået mange positive tilkendegivelser over, men for mig står det også klart, at der må en eller anden organisering til at bakke op.

Flerskrogsudvalget i DS er principielt selvsupplerende, men uden en eller anden form for organisering i ryggen er det selvsagt lidt vanskeligere at skabe kontinuitet og få tingene til at fungere.

Mit forslag er, at vi laver en organisering omkring vores måleregel for at sikre, at denne lever og bliver administreret hensigtsmæssigt. Jeg vil foreslå, at vi på mødet i marts drøfter, hvordan vi kan sikre dette.

/Henrik

Ny Dragonfly 25 på jomfrutur

Så har den nye Dragonfly 25 ramt vandet for første gang. Den vises frem i meget lidt vind og vi glæder os til at se den i et par ms mere. Men det ser da godt ud. Tllykke Quorning! 

Sølvroret 2014 – hvordan mon det gik?

I den forgangne weekend bleb Sølvroret 2014 gennemført. Det er en begivenhed der har været hypet temmeligt meget forud, men her efter afslutningen er der stort set ingen informationer at finde. Hjemmesiden er ikke opdateret med resultater – så hvordan mon det gik?

Men et par af Simons stemningsbilleder forud fra start skal I ikke gå glip af
Simon 4 simon1 simon 2