Indkaldelse til generalforsamling i multihull-racing.dk

Generalforsamling multihull-racing.dk

Dato: 4 november 2018
Tid: Kl 17.00
Sted: Marselisborg Havnevej 100B
8000 Århus.

Fri parkering efter kl 16.00 man går fra bommen og hen til sejlklubbens lokaler.

Fremmødte:

Fuldmagter:

Dagsorden:
1. Registrering af stemmeberettigede medlemmer og skriftlige fuldmagter.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsen Beretning siden sidst.
4. Årsregnskab.
5. Bestyrelsens planer for kommende år og budget.
6. Fastsættelse af budget.
7. Valg af bestyrelse. Formanden i foreningen Simon K Døssing forsætter ikke.
8. Valg af revisor + Revisorsuppleant.
9. Indkommende forslag. A. forslag om nedlæggelse af klubben.
10. evt. her kan alt drøftes intet vedtages.

Sejler hilsner
Multihull-racing.dk

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i multihull-racing.dk d. 5 marts 2016 i Fredericia Sejlklub klokken 10:30.

Adressen er:
Fredericia Sejlklub
Jesper Banksvej 10
7000 Fredericia

Se vedhæftet dokument for yderligere information. Indkaldelse til general – Multihull-Racing.dk 2016

Regnskab for 2015: multihull-racing-regnskab-2015

Opdatering:

Forslag modtaget til generalforsamling.

  • Skal klubben bestå eller skal vi indkalde til ekstraordinært møde med henblik på at ophæve klubben som beskrevet i vedtægterne. Er der opbakning nok fra flerskrogssejlere til at det giver mening til at fortsætte arbejdet eller har det reelt ingen betydning.

Måleseminar i Fåborg

Så er det store måleregel-afklarings-dag i Fåborg. Kl. 17 mødes vi for at måle Bo’s båd og få alle (?) tvivlsspørgsmål om målereglen afdækket og forhåbentligt afklaret.
Målet er at dokumentere en måling med video, billeder, tegninger og beskrivelser.

Indtil videre kommer Mikael Jeremiasen fra DS, Lars Præst, jørgen Hansen, Bo M, måske Formand Simon (tænk at vi er så heldige også at have sådan en), Jan Lykke og undertegnede.
Det bliver stort – især hvis det holder tørvejr.

Vi har også inviteret Målermanden, for at få den ypperste ekspertise med, men han er desværre optaget af en optræden i Zirkus Nemo 🙂

GoPro med wifi-funktion under vand

Har du nogen gange tænkt, at det kunne være dejligt at lave fx eks en undervands-inspektion af din båd og se resultatet på din tablet, mens det foregår? Eller live følge fiskens vandring fra vand til pande? Normalt kan dettte ikke lade sig gøre, fordi wifi-signalet ikke kan transmiteres gennem vand, men der er en løsning – se bare her.

Forslag til vedtægter mm – giv din mening tilkende

På mødet hos Quorning fik Bo og jeg fik til opgave at formulere et oplæg til vedtægter for en ny forening. Det har vi gjort og de er vedhæftet herunder.

Vi har ligeledes gjort os nogle overvejelser over kontingentstruktur, opgaver, navn  m.m. det er også vedhæftet herunder -og det vil vi gerne høre din mening om.

Skriv en kommentar herunder

Forslag til vedtægter (pdf)
Overvejelser vedr. ny forening (pdf)

/Bo & Henrik

Ny forening – stiftende generalforsamling

DER INDKALDES TIL STIFTENDE GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 23. APRIL KL. 18 I JUELSMINDE SEJLKLUB.

Knap 20 sejlere var mødt op hos Quorning d. 23. marts, og havde nogle gode drøftelser om, hvordan vi får sat mere gang i trimaransejlads i Danamrk. Der er de seneste par år sket rigtig meget og vi bliver flere og flere. Vi blev derfor enige om, at det er væsentligt, at vi får udbredt Texel-målereglen og får styret udviklingen i den gode retning (i Svendborg har vi sejlet 4-6 forskellige trimaraner og alle har kunnet vinde, hvilket vel siger noget om reglens rummelighed)

Samtidigt var der enighed om at samarbejdet med Norden, Tyskland, Holland og forholdet til Dansk Sejlunion er væsentligt.

Vi var enige om, at der var basis for, og også en nødvendighed til, at starte en ny klub, der varetager dette arbejde.

Det er sjovt at få flere legekammerater og at vi leger efter de samme regler.

Der arbejdes frem til den stiftende generalforsamling med at formulere vedtægter, finde et navn og lave et oplæg til hvilke opgaver den nye klub skal arbejde med.

Deltag gerne i debatten her eller på facebook-siden her

John Runge