Bestyrelsen for Multihulls Denmark godkender DS’s tilbud vedr. Texel

Med Multihulls Denmarks bestyrelses godkendelse af DS’s tilbud om at overtage måleadministrationen af TEXEL, er de sidste formaliteter nu på plads. Det godkendte lyder som følger:

Information vedr. udstedelse af TEXEL målebreve.

 Ikrafttræden pr. 1. april 2013

Dansk Sejlunion imødekommer Multihulls Denmarks ønske om at Dansk Sejlunion varetager administrationen af TEXEL målereglen og dermed udstedelse af målebreve/kapsejladslicenser til flerskrogsbåde.

 Detteindebærer følgende:

  • at det er muligt for alle medlemmer af en klub under Dansk Sejlunion at få målt sin båd og registreret målingen i DS mod betaling af en årlig kapsejladslicens – gebyr for udstedelse af kapsejladslicens (målebrev) følger prissætning / betingelser for kapsejladslicens til kølbåde.
  • at der etableres et ”multihull” udvalg bestående af mindst 2 personer under Dansk Sejlunions Tekniske Udvalg.

Udvalgets opgaver er følgende:

  • sikre at det er den rigtige TEXEL beregnings version der til enhver tid anvende
  • at teste nye TEXEL beregnings versioner, således disse nemt implementeres i DS drift
  • bidrage til (ikke administrativ) information vedr. TEXEL måleregel
  • besvare (ikke administrative) henvendelser vedr. TEXEL målebreve
  •  bidrage til uddannelse af målere

Dansk Sejlunion
________________________________

Jørgen Skov Hansen og Bo Manley er udpeget til at sidde i multihull-udvalget under Teknisk Udvalg i Dansk Sejlunion.

Måleudvalget under Dansk Multihull påbegynder snarest arbejdet med at overdrage opgaverne til DS, sikre at behovet for måling i foråret imødekommes, og at nye målere bliver inddraget, således at landet er rimeligt dækket.
Udvalget vil i februar udsende mere information om ændringerne til alle målte både.

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *